Jumat, 16 Desember 2011

REKONSTRUKSI TEMPAT KELAHIRAN NABI ISA

Inginkah anda mengetahui dimana tempat lahir Nabi Isa ???
Berikut di bawah ini adalah pengkajian yang saya lakukan berdasarkan keterangan dari ayat ayat Al Qur’an
Mari kita mulai dari kisah kelahiran Maryam ibunda Nabi Isa ….. saya ajak anda menyimak QS 3 ALI Imran 35 – 37…
Qur’an Surat 3 Ali Imran :
35. (ingatlah), ketika isteri ‘Imran berkata: “Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.
36. Maka tatkala isteri ‘Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: “Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai Dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk.”
37. Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: “Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?” Maryam menjawab: “Makanan itu dari sisi Allah”. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab.
Dari 3 ayat tersebut memberikan keterangan bahwa Maryam selalu berkhidmat di Baitul Maqdis Jerusalem ,,,,,,,sesuai dengan nazar ibundanya (istri Imran) dan berada di bawah asuhan Zakariya Imam Baitul Maqdis / Bait Allah …
Kemudian berikut ini adalah ayat ayat Al Qur’an yang memberikan keterangan mengenai kisah mengandungnya Maryam hingga kelahiran Nabi Isa Alaihi Salam …
Qur’an Surat 19 Maryam :
16. Dan Ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al Quran, Yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya KESUATU TEMPAT DI SEBELAH TIMUR,
17. Maka ia Mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, Maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna.
18. Maryam berkata: “Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan yang Maha pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa”.
19. Ia (Jibril) berkata: “Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci”.
20. Maryam berkata: “Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!”
21. Jibril berkata: “Demikianlah”. Tuhanmu berfirman: “Hal itu adalah mudah bagiku; dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan”.
22. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.
23. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, Dia berkata: “Aduhai, Alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan”.
24. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: “Janganlah kamu bersedih hati, Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan ANAK SUNGAI di bawahmu.
25. Dan goyanglah pangkal POHON KURMA itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu,
26. Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. jika kamu melihat seorang manusia, Maka Katakanlah: “Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha pemurah, Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini”.
Dari QS 19 Maryam 16 hingga 21 kita dapat memeroleh keterangan bahwa Malaikat Jibril memberikan kabar tentang akan mengandungnya di suatu tempat / kota di sebelah TIMUR dari Jerusalem …. Dimanakah tempat itu ??? anda akan tahu setelah membaca semua artikel ini ….
========
Dari QS 19 Maryam 22 hingga 26 …. Kita memiliki keterangan bahwa setelah mengandung .. Maryam menyisihkan dirinya ke tempat yang lebih jauh lagi dan akhirnya berhenti untuk melahirkan di suatu tempat yang berada pada sebuah ANAK SUNGAI …
Nah sekarang mari kita lihat peta Israel kuno …… silakan cari dan tandai dimana letak kota Jerusalem…. Kemudian Arahkan pandangan mata anda ke sebelah TIMURnya…. Anda akan menemukan kota BETHPAGE ….Sesuai QS 19 Maryam 16-21 …. di sinilah Malaikat Jibril memberikan kabar kepada Maryam akan mengandung Nabi Isa …
dan teruskan pandangan mata anda ke sebelah TIMURnya lagi dengan JARAK YANG LEBIH JAUH …. Anda pasti akan menemukan satu satunya tempat dimana terdapat ANAK SUNGAI JORDAN di Utara Laut mati…. Dan kota itu bernama JERICHO …..lihatlah ketiga kota ini ….
Janganlah terkejut jika ternyata ketiga kota ini segaris lurus Dari Yerusalem ke SEBELAH TIMURNYA…
YERUSALEM.ke TIMUR akan sampai ke Beth Page … dan lurus ke TIMUR lagi akan sampai di Jericho
Lalu adakah arti deskripsi mengenai pohon korma pada Al Qur’an???? silakan lihat ayat di bawah ini….
Hakim 1:16 Keturunan Hobab, ipar Musa, orang Keni itu, maju bersama-sama dengan bani Yehuda dari KOTA POHON KORMA ke PADANG GURUN YEHUDA di Tanah Negeb dekat Arad; lalu mereka menetap di antara penduduk di sana.
Sudahkah anda baca kalimat “KOTA POHON KORMA” ???? dan bandingkan dengan Jericho … ternyata kota Jericho ada di ujung utara Padang Gurun Yehuda ….Jericho inilah yang pada masa itu bernama KOTA POHON KORMA …. Di inilah Nabi Isa AS lahir ….
Wallahu alam ….